Karaburun’da yaşam savunucuları kazandı

  • 15:56 9 Haziran 2021
  • Ekoloji
 
İZMİR - Karaburun’da yaşam savunucuları, Çalık Rüzgâr Enerjisi Üretim Şirketi’ne karşı açtığı davayı kazandı. Aradan geçen 5 yılda faaliyetlerine devam eden şirketin doğaya verdiği zarara dikkat çeken yurttaşlar, “Danıştay 14. Daire’nin sayın yargıçları geçen 5 yılda Karaburun Yarımadası ekosisteminin gördüğü zarar ve yıkımın başlıca sorumlusudur” dedi.
 
İzmir Karaburun’da Karaburun Yurttaş Davacıları ve Karaburun Kent Konseyi’nin, bölgede yapılmak istenen Sarpıncık Rüzgar Elektrik Santrali’ne (RES) karşı İzmir 5’inci İdare Mahkemesi’nde açtığı davada 22 Ekim 2015’de “ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu” raporunun iptaline karar verilmişti. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalık Rüzgâr Enerjisi Üretim Limited Şirketi’nin karara karşı yaptığı başvuru üzerine Danıştay 14’üncü Dairesi de bir üyenin şerhi ile “ÇED olumlu kararının iptali” yönündeki mahkeme hükmünü boşa düşürerek, “karar düzeltme istemine kapalı olarak” davayı sonlandırmıştı. Hukuk mücadelesini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyan yurttaşlar ve ekolojistler, açtıkları davayı kazandı. Yurttaşlar, bu kazanımlarını ise yazılı açıklama ile duyurdu. 
 
Karar çıkmamasına rağmen şirket çalışmaya devam etti
 
Karar daha sonuçlanmadan şirketin Danıştay’ın kararını biliyormuşçasına çalışmalara geçtiğinin altı çizilen açıklamada, AYM’ye 18 Temmuz 2016’da bireysel başvuruda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, AYM’nin kararı şöyle paylaşıldı: “Anayasa Mahkemesi, başvurucular yönünden gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin gerekçeli karar hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Danıştay Altıncı Dairesine gönderilmesine, ve Mahkeme masraflarının Karaburun Yurttaş davacılarından tahsil edilmesi kararının kaldırılması yönünde karar verilmesine, oy birliği ile karar verdi.”
 
AYM kararı sonrası, Danıştay 6. Dairesi, AYM kararına uydu.
 
‘Ekolojik zarardan Danıştay 14’üncü Daire sorumludur’
 
Yapılan açıklamada, bitki ve canlı türlerinin zarar gördüğü, köylerde yaşamın dayanılmaz hale geldiği belirtilirken, devamında şu ifadeler kullanıldı: “Danıştay 14. Dairesinin 2016 yılında fütursuzca verdiği ve Anayasa Mahkemesi’ne göre hukuk dışı olan karar sonunda kazanılan bir hukuk zaferidir.  Bu hukuk dışı kararın, geçen 5 yıl içinde Karaburun Yarımadasına ekolojik maliyeti çok ağır olmuştur. Bu karar ile Karaburun’da yaşayanların yaşam hakkı hiçe sayılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önerisiyle Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen Karaburun Yarımadası’nın florası, faunası ve tüm ekosistemi yok sayılmıştır. Danıştay 14. Daire’nin sayın yargıçları geçen 5 yılda Karaburun Yarımadası ekosisteminin gördüğü zarar ve yıkımın başlıca sorumlusudur.” 
 
‘Yeni RES’lere izin verilmesin’
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ÖÇKB ilanının gerekliliklerini yerine getirmeye davet eden yaşam savunucularının açıklaması, “Karaburun Yarımadasında yeni RES projelerine ve eski yatırımların kapasite artırım taleplerine ‘olur’ verilmemesini istiyoruz” ifadeleriyle son buldu.