Danıştay Kirazlıyayla için verilen kararı bozdu

  • 16:02 28 Temmuz 2021
  • Hukuk
BURSA - Kirazlıyayla köyünde yerel mahkemenin ÇED iptal davasında verdiği kararı, Danıştay bozdu. Danıştay, bozma gerekçesinde mahkeme kararının hukuka uygun olmadığını belirtti.
 
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla köyünde Çinko-Bakır-Kurşun Zenginleştirme Tesisi ve atık barajı kurmak isteyen Meyra Madencilik şirketine karşı açılan "ÇED olumlu raporunun iptali" davasında yerel mahkemenin verdiği kararı, Danıştay bozdu.
 
Meyra Madencilik tarafından yapılmak istenen Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi'ne verilen “ÇED olumlu” raporunun iptaline yönelik açılan davada yerel mahkeme, 6 Kasım'da kararda hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddettiğini açıklamıştı. Yerel mahkemenin kararı Danıştay'a taşındı. Danıştay, bilirkişi raporuna rağmen ÇED raporu iptali istemini reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu. Bilirkişi raporunda yer verilen tespitlere, salt ÇED raporunun incelenmesi suretiyle itibar edilmemesini kabul etmeyen Danıştay, mevcut bilirkişilerden ek rapor alınması ya da gerekli görülmesi halinde, yeni bir bilirkişi heyetiyle yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğini ifade etti. 
 
Danıştay, yeniden keşif ve inceleme yaptırılmaksızın mahkemenin kararının hukuka uygun olmadığını belirtti.